Body: 

Hét gyermekes család fiaként született, 1919. november 3-án Kunszentmiklóson.

Eredeti neve: Vargha Tamás János

Testvérei közül többen is ismert közéleti személységek voltak.

Varga Domokos és Vargha Balázs.

 Ükapja Szász Károly matematikus, Bolyai János és Bolyai Farkas barátja volt.

Élete

Az általános és középiskolai tanulmányait szülõhelyén végezte.

Egyetemi diplomáját a Budapesti Tudományegyetem matematika-fizika tanári szakán szerezte.

1951-tõl kezdve az ELTE-n kapcsolódott be a matematikatanárok képzésébe.

1955-tõl kezdve egy általános iskolai osztályban matematikatanítást is vállalt, és ezt hosszú idõn át következetesen folytatta.

1975-ben kandidátusi fokozatot kapott a komplex matematikatanítási kísérlet kidolgozása miatt.

Munkássága

Elkötelezett híve volt a cselekvõ tapasztalatszerzésen alapuló matematikatanításnak.

1961-ben egy osztályban elkezdett egy oktatási kísérletet. E kísérlet tapasztalatai alapján készült el az új általános iskolai matematika tanterv.

Díjai, elismerései

Beke Manó díj (1954)

Miniszteri dicséret (1972)

Kiváló munkáért kitüntetés (1977)
Állami Díj (1980)
Számos nemzetközi elismerésben is részesült.

Fő művei

Matematikai logika kezdõknek I.

Matematikai logika kezdõknek II.

Népszerû algebra

Kis geometria

Matematikai lexikon

Munkásságának értékelése

Az általa vezetett komplex matematika tanítási kísérlet hatására Magyarországon a számtan-mértan széttagolt tanítása matematikatanítássá alakult át, kiegészülve a matematika számos más területével.

Az óvodától az egyetemig érezni lehet Varga Tamás gondolkodásának hatását.
Koncepciója a világ egyre több országában válik természetessé a matematikatanítás gyakorlatában.