Body: 

 

    Kedves Szülők!

 

A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen:

https://kir.hu/korzet és az iskolánk honlapján is megtalálják. (Beiratkozás fül alatt)

Az iskolánkba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel.

A beiratkozás időpontja:

2024. április 18. (csütörtök) és április 19. (péntek) 8-19 óra

A 2024-es évben a beiratkozás napja előtt a szülőknek lehetőségük van arra, hogy előzetesen elektronikusan

beküldjék gyermekük adatait iskolánkba,amelynek következményeként a beiratkozás napján, a személyes

megjelenéskor csupán ellenőriznünk kell a hivatalos dokumentumok alapján a megadott adatokat.

Ha módjukban áll, kérjük, vegyék igénybe az e-Ügyintézést a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon!

2024. március 27-én (szerdán) megnyitásra kerül a beiratkozás szülői felülete.

Az előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet és a

beiskolázási modul felhasználói útmutatója mellékletekben olvashatók.

Kréta elektronikus ügyintézés (útmutató)

A beíratáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa

- A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)

- A gyermek TAJ-kártyája

- A gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)

- Felvételi kérelem (honlapról letölthető)

- Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (honlapunkról letölthető)

- Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról (honlapunkról letölthető)

- Etika/hit-és erkölcstan nyilatkozat (honlapunkról letölthető)

- Nyilatkozat allergia (honlapról letölthető)

- Szakértői vélemény (ha van)

- Rendszeres gyermekvédelmi határozat (ha van)

A nyilatkozatok előzetes kitöltésével és aláírásával lényegesen gyorsabbá válik a beiratkozás folyamata.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő

eljárást indíthat az intézményvezetőnél a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel.

A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal a 62-245-877-es telefonszámon, vagy

írjanak nekünk az iskola@vargatamas.hu címre!

 

Tisztelettel:

Botkáné Kovács Henriett

igazgató

 

 

 

CSESZKÓNÉ LOCSKAI ÉVA


   Az iskolakezdés hatalmas lépés egy gyermek életében, éppen ezért sok játékkal, vidámsággal és érdekes dolgokkal szeretném megismertetni a diákokat tanórákon és a szabadidőben egyaránt, elkerülve ezzel az iskolától való kezdeti félelmet.

  Céltudatos, ugyanakkor az őszinte empatikus és gyermekközpontú nevelési elveket tartom fontosnak a munkám során. Nyitott vagyok az új feladatok előtt, szeretem a munkám melyben nagy szerepet játszik az iskola légköre a gyerekekből áradó szeretet.

A tanítás sok-sok türelmet, szeretetet megértést igényel, ezért fontos számomra a szeretetteljes családias osztályközösség kialakítása. Igyekszem a szülőkkel olyan kapcsolatot kialakítani, mely kölcsönös tiszteletteljes együttműködésen alapul, valamint hogy a gyerekeket a képességüknek megfelelően erősítsem és mélyítsem el a tudásukat.

Célom, hogy tanítványaim biztos alapokra tegyenek szert, pozitív értékeknek megfelelő nevelésben részesüljenek. Érezzék fontosnak a tanulást, a feladatoknak jó kedvvel álljanak neki, érdekes legyen számukra az iskolai munka. Ezért segíteni fogom a gyerekekben rejlő tehetség kibontakoztatását, a gyengébbek felzárkóztatását.

 A tanításon kívül törekszem arra, hogy az értelmi nevelésen kívül az érzelmi nevelés is nagy hangsúlyt kapjon.

 

Nagy örömmel és szeretettel várom a leendő elsős kisdiákokat.


ERDŐS-GOJDÁR ANNA

 

 2013 óta vagyok tagja a vargás csapatnak, ám az elmúlt években a saját két gyerkőcömet nevelgettem. Ahogy a leendő elsősöknek egy új fejezet nyílik szeptemberben, úgy én is újra várom már a becsengetést.

Úgy hiszem, a tanító meghatározó szerepet tölt be minden gyerek életében, ezért szülőként körültekintően választjuk meg azt az embert, aki megtalálja a kulcsot a gyermekünkhöz.

Célom, hogy minden tanulóhoz megtaláljam ezt a kulcsot. Sokat szeretek beszélgetni, kérdezni, „jól hallgatni”, így az óráimon nagy hangsúlyt kap, hogy a gyerekek megfogalmazzák a saját gondolataikat, érzéseiket, valamint meghallgassák és elfogadják egymás véleményét. Ehhez elengedhetetlen az elfogadó, nyugodt légkör kialakítása. Szeretném, ha ezekkel a beszélgetésekkel egy összetartó osztályközösség alakulna ki, amelyben elfogadják, tisztelik egymást, nemcsak osztálytársak, hanem barátok is. Szeretem játékba ágyazva megtanítani az új ismereteket, változatos eszközökkel és munkaformákkal elmélyíteni a tanultakat, pozitív fegyelmezéssel meghúzni a határokat, humorral orvosolni a nehéz szituációkat.

Szívemhez közel áll a mozgás, így nemcsak testnevelés órákon használok labdát, babzsákot, létrát, hanem a tantermi órákba is becsempészem a mozgásfejlesztést.

Úgy vélem, az alsó tagozatban az olvasás, írás, számolás mellett a sikerélménnyel, dicsérettel a tudás iránti vágyat is felkeltjük, és türelemmel, pozitív megerősítéssel, személyes példamutatással olyan biztos alapot alakíthatunk ki a gyerekekben, amellyel később szilárdan tudnak állni a nehéz helyzetekben is.

Fontosnak tartom a kapcsolatot a szülőkkel, hiszen együttműködve, közösen egy cél felé haladunk: boldog, sikeres emberpalántákat nevelni, akik megtalálják a saját útjukat.

Szeretném, ha olyan gyerekeket engednék majd ki a felső tagozatba, akik összetartók, magabiztosak, kreatívak, és tudják, hogy bármit elérhetnek, amit csak szeretnének.

A tanítótársammal együtt azon dolgozunk majd, hogy ezek a célok megvalósulhassanak: a gyerekek megtalálják a helyüket az iskolában, a szülők biztos helyen tudhassák őket. 

 

Szeptemberben kezdődik a kaland, én már nagyon várom!

 

KÓRÓDINÉ JANICSEK ÉVA


Minden leendő elsős gyermek szüleit leginkább foglalkoztató kérdés, hogy mi lesz, hogyan lesz szeptember 1-jétől?

Az első néhány hét nagyon intenzív időszak lesz, amikor az egyéni megfigyelések, mérések, a családlátogatás és a mindennapi beszélgetések során igyekszem minél jobban megismerni gyermeküket, egymásra hangolódunk, így segítem az óvoda-iskola közti átmenetet.

A tapasztalatok alapján kezdődik a tanítás megszervezése. Először páros munkában próbálják ki az együtt-tanulást, a feladatok megbeszélését, egymás meggyőzését, a másik érveinek elfogadását, ezután a jól végzett munka értékelését, egymás dicséretét, építő kritika megfogalmazását. Ezzel óriási mozgásteret kapnak a saját tanulásuk megszervezéséhez, hatalmas motivációt gondolatok ébresztéséhez, a többiekkel való kommunikációhoz, amivel észrevétlenül csempészem bele a játékos vagy kötetlenebb formába a tudásszerzést.

A következő lépcsőfok a kisebb csoportokban végzett munka. Az eddigi osztályaimban szerzett tapasztalatom, hogy ez a munkaforma segíti leginkább a gyerekeket abban, hogy képesek legyenek egymásra figyelni, megtanuljanak segítséget kérni, nyújtani és elfogadni is. Ennek segítségével alapozzuk meg a gyermekek tudás iránti vágyát. Az osztályban szeretetteljes, elfogadó, egymást támogató, biztonságot nyújtó légkör, egy kis összetartó közösség alakul ki. A biztos háttér hatalmas mértékben tudja segíteni a tanulást. Nem az lesz a fontos, hogy hibátlan legyen a munka, hanem hogy saját magából a maximumot hozza ki mindenki. Ezért gyakori, hogy odafigyelve egymásra, megtapsolják a négyes vagy akár hármas dolgozatot is, tudván, hogy mögötte mekkora munka áll. Szeretik és értékelik egymást.

Ezután következik az, hogy a gyerekek jártasságot szereznek a különböző munkaformákban, és az alapvető tanulási stratégiákat a különböző tantárgyak tanulása során magabiztosan alkalmazzák.

Feltűnő, hogy a négyéves váltásokkal milyen rohamléptekkel változnak a generációk. Készülve a leendő elsős osztályra, folyamatosan konzultálok mostani elsős kollégákkal. Az ő megfigyelésük és saját tapasztalatom alapján látom, hogy folyamatos megújulásra van szükség ahhoz, hogy a gyerekek különbözőségét figyelembe véve, személyre szabottan taníthassam őket és eredményt érjünk el. A 29 éves tanítási gyakorlatom, fejlesztőpedagógusi tapasztalatom segít abban, hogy a fent leírtakat megvalósítsuk.

A gyerekek értelmi és érzelmi fejlődése szempontjából elengedhetetlennek tartom a szülőkkel való együttműködést, csakis közös munkával, a gyerek, a szülő és a tanító közös akaratával, egyezségével és egységével tudunk eredményt elérni.

Ha a szülők velem együtt közösen akarják, akkor a leendő elsősöknek, gyermeküknek lesz hitük, akaratuk, sikerük és nem utolsó sorban tudásuk. 

Sok szeretettel várom a gyerekeket.

 


NAGYNÉ HEGEDŰS EDINA

 

Nagyné Hegedűs Edina vagyok, az egyik leendő első osztály osztályfőnöke. 

  

A munkám a hivatásom, szívügyem az egészségre nevelés, a tanulás mellett az elegendő mozgás és játék biztosítása, valamint a dolgok személyes megtapasztaltatása. A tanulás fontosságán túl olyan osztályközösség kialakítására törekszem, ahol a gyerekek tisztelik, segítik és elfogadják egymást  Tanítótársammal, Annával, jól kiegészítjük egymást, hisz az ő erőssége a humán, az enyém a reál tantárgycsoport. Célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, szeressenek iskolába járni és a tudás érték legyen számukra. A tanuláshoz igyekszünk nyugodt légkört biztosítani és minden gyermekben kibontani azt az érdeklődési irányt és/vagy tantárgyat, amelyben tehetséges. Mindenki jó valamiben, ezt a  képességet, ha megerősítjük, segítjük az egészséges énkép és önbizalom kialakulását.   

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végeztem. A természetismeret tantárgyat tudatosan választottam a tanító szak mellett. Szeretek tanulmányi kirándulásokat szervezni, aktív megfigyelője vagyok az évszakok, a természet változásának. Nagy örömmel tartok öko-szakkört alsó tagozaton, ahol a környezettudatos magatartásra nevelés a legfontosabb célom. „Mártélyi lányként” szeretem a gyerekeket tanösvényi túrákra, kihelyezett tanítási órákra elvinni, ahol érdekes kísérleteket lehet végezni és az élőlényeket a saját közegükben tudjuk megfigyelni, tulajdonságaikat felismerni és megtanulni.

Mártélyon 1-4. összevont osztályban dolgoztam, ahol a különböző képességek és életkori sajátosságok figyelembevételével a differenciálásra is igen nagy hangsúlyt fektetve tanítottam. Mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás örömteli kihívás számomra, ahol a kisgyerekek saját tempójukban egyéni képességek figyelembevételével tudnak fejlődni.

Szeretek még idegen nyelveket is bevezetni játékosan a gyerekek életébe. Az angol és német nyelv sem idegen számomra, hiszen Németország egyik konzulátusi iskolájában is tanítottam magyar-német gyerekeket magyar anyanyelvre. Kislányom német földön született, remélem ez a korai „idegenlét” kellő biztonságot ad majd neki egy második nyelv megtanulásához.

A Varga Tamás Általános Iskolában négy éve tanítok, a tanítás mellett színes programjaink közül a FÖLD-nap menedzselése illetve a matematika versenyekre való felkészítés a kedvenc feladataim közé tartozik. Tanítási óráimon szeretek versenyeztetni, sokat játszani és kellő tudást és tapasztalatot átadni növendékeimnek.

 

Nagy izgalommal és lelkesedéssel várom az első osztályos gyermekeket!