Body: 

 

    Kedves Szülők!

 

A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen:

https://kir.hu/korzet és az iskolánk honlapján is megtalálják. (Beiratkozás fül alatt)

Az iskolánkba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel.

A beiratkozás időpontja:

2024. április 18. (csütörtök) és április 19. (péntek) 8-19 óra

A 2024-es évben a beiratkozás napja előtt a szülőknek lehetőségük van arra, hogy előzetesen elektronikusan

beküldjék gyermekük adatait iskolánkba,amelynek következményeként a beiratkozás napján, a személyes

megjelenéskor csupán ellenőriznünk kell a hivatalos dokumentumok alapján a megadott adatokat.

Az elektronikus beiratkozás szülői felülete 2024. április 5-től válik elérhetővé.

Ha módjukban áll, kérjük, vegyék igénybe az e-Ügyintézést a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon!

Az előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet és a

beiskolázási modul felhasználói útmutatója mellékletekben olvashatók.

Kréta elektronikus ügyintézés (útmutató)

A beíratáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa

- A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)

- A gyermek TAJ-kártyája

- A gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)

- Felvételi kérelem (honlapról letölthető)

- Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (honlapunkról letölthető)

- Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról (honlapunkról letölthető)

- Etika/hit-és erkölcstan nyilatkozat (honlapunkról letölthető)

- Szakértői vélemény (ha van)

- Rendszeres gyermekvédelmi határozat (ha van)

A nyilatkozatok előzetes kitöltésével és aláírásával lényegesen gyorsabbá válik a beiratkozás folyamata.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő

eljárást indíthat az intézményvezetőnél a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel.

A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal a 62-245-877-es telefonszámon, vagy

írjanak nekünk az iskola@vargatamas.hu címre!

 

Tisztelettel:

Botkáné Kovács Henriett

igazgató

 

 


 


 

 

 
Miskolczi Csilla

Több, mint 20 év tapasztalattal a hátam mögött a munkámra,
mint hivatásra tekintek.

Célom, hogy gondolkodó, minden helyzetben magát feltaláló,

talpraesett gyerekek

kerüljenek ki a kezeim közül. Tudom, hogy az addig vezető út rögös,

de együttműködve könnyedén teljesíthető. A mindennapkba

nagy hangsúlyt fektetek a játékosságra, a mozgás megszerettetésére,

sokrétű közösségi programok szervezésére.

Mindezekhez elengedhetetlen a tudatosság, a fegyelem, az odafigyelés,

a szabályok elfogadása és ezek betartása, az őszinteség és a kölcsönös együttműködés.

Tanító, gyerek és szülő együttesen, kéz a kézben tudják sikertörténetté varázsolni az

iskolában eltöltött időszakot.                                                         

 

Gémes Dóra


21 éve tanítok itt, a Hódmezővásárhelyi

Varga Tamás Általános Iskolában.

Nagyon szeretem a hivatásomat.

Fontosnak tartom, hogy a tanítványaimmal őszinteségen és kölcsönös

bizalmon alapuló kapcsolatot alakítsak ki. Jellemző rám a

határozottság és a következetesség. Arra törekszem, hogy a tanítási órákon a komoly

munkavégzés jó hangulatban folyjon. Célom, hogy változatos munkaformákkal,

feladatokkal és játékokkal szilárd alapokat biztosítsak tanítványaimnak.