Body: 
Projektismertető
Megvalósítandó tevékenységek
Indikátorok
Projektesemények


TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0013 azonosítószámú

Tanuljunk egymástól! Tanuljunk együtt! című projekt

A projekt megvalósításának időtartama: 2010. január 1. – 2011. május 31.

Pályázaton elnyert támogatás:

30 553 257 Ft

Projektmenedzser:
Farkas Zsuzsanna

Pénzügyi vezető:

Dékány Éva

A szakmai munka vezetői:


Varga Tamás Általános Iskol
Tóthné Kecskeméti Katalin
Törökné Szabó Éva
Csankiné Láda Ildikó
Csikós Erzsébet

Hermann Alice Óvod

Borsiné Csontos Ilona

Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vágó János

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Molnár Edit Katalin
Fejes József Balázs

Főkedvezményezett neve, elérhetősége:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola
6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36.

Konzorciumi partnerek neve, elérhetőségei:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hermann Alice Óvod
6800 Hódmezővásárhely, Pál u. 54.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
6800 Hódmezővásárhely, Kálvin tér 4.

Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége:

Wekerle Sándor Alapkezelő
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Projekt célja:
Olyan közoktatási intézményi hálózat kialakítása, amely hálózati tanulás révén hozzájárul a HHH tanulók integrált oktatását segítő, minőségbiztosított pedagógiai módszertanok szélesebb körben történő alkalmazásához.

Részcélok:

 • A HHH tanulók integrált – az Integrációs Pedagógiai Rendszernek megfelelő – nevelésének elterjesztése,
 • Az inkluzív és minőségi oktatást biztosító intézményi feltételek fejlesztése, valamint
 • A pedagógusképző felsőoktatási intézmények hallgatói számára az integrált nevelést megvalósító integrációs referencia intézmények gyakorló helyekként történő bevonása.


Projekt célcsoportja:

A projekt közvetlen haszonélvezői: a pedagógusok (az iskola, a konzorciumi partnereink, valamint a referencia intézmény szolgáltatásait igénybevevő pedagógusok) Közvetett haszonélvezők: Pedagógushallgatók; iskola tanulói (kiemelten a HHH tanulók), a konzorciumi partnerünk óvodásai és a művészetoktatási intézmény tanulói; szülők; intézmények, szakmai partnerek; fenntartó: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Megvalósítandó tevékenységek:

Varga Tamás Általános Iskola

 • Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek.
 • IPR menedzsment és fejlesztő/szolgáltató munkacsoportok működtetése.
 • Intézményi környezeti csoport megalakítása (továbbiakban IKCS), működtetése.
 • A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenységek, szociális, és szociokulturális hátránykompenzáció.
 • Pedagógushallgatók fogadására történő felkészülés, hospitációk, próbatanítások, konzultációk megszervezése
 • Az IPR-t alkalmazó vagy annak bevezetésére készülő intézmények számára tematikus szakmai műhelyek működtetése legalább 6 alkalommal a projektidőszakban.
 • Más integrációs referencia intézmények számára találkozók megszervezése, bekapcsolódás más integrációs referencia intézmények által szervezett programokba.
 • A pedagógusképző intézmények hallgatói/oktatói számára hospitációk és konzultációk, egyéni és csoportos gyakorlatok, próbatanítások, vizsgatanítások lehetőségének biztosítása.
 • Honlap – online fejlesztési platform kialakítása és működtetése, az integrációs referencia intézmények környezetében lévő intézmények számára.
 • Együttműködés kialakítása a régióban működő (TÁMOP 3.2.2.) fejlesztési koordinációt végző szervezettel, valamint a régióban az NFT 1. HEFOP 2.1. és 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában referenciával rendelkező, legalább 5, a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program specifikációja alapján referencia hellyé váló intézménnyel.
 • A referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése, a potenciális referencia intézmények felkészítése az együttnevelés oktatásszervezési, módszertani elemeinek, jó gyakorlatainak terjesztésére, szolgáltatás nyújtására.
 • Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben.
 • Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében.

Hermann Alice Óvoda

 • Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek.
 • A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenységek, szociális, és szociokulturális hátránykompenzáció.
 • Részt vesz és közreműködik az „óvoda-iskola átmenet” tematikus szakmai műhelyben, legalább 6 alkalommal, 2 óvodapedagógus részvételével, amely alkalmanként legalább 3 óra időtartamú.
 • Hospitálások meghirdetése, pedagógusok fogadása, konzultációk.
 • Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben.
 • Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében.

Szegedi Tudományegyetem

 • Rendszeres részvétel és közreműködés az integrációs referencia intézményi találkozókon és a kistérségi szintű szakmai fejlesztő műhelyekben.
 • Közreműködik az általános iskola kijelölt vezető tanárának és pedagógusainak felkészítésében a csoportos és önálló tanítási gyakorlat megszervezésében, irányításában, a hospitálási szempontok és a konzultációs terv kidolgozásában.
 • Hospitálások meghirdetése, a hallgatók rendszeres informálása, tájékoztatása a projektben való részvétel lehetőségeiről, feltételeiről. Folyamatos kapcsolattartás az integrációs referencia intézményi helyekkel.
 • A projektidőszak végére az általános iskolával közösen kidolgozza az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljét, és javaslatot fogalmaz meg, arra vonatkozóan, miként érhető el, hogy a hallgatók az integrációs referencia intézményt válasszák gyakorló ill. hospitációs helynek.
 • Minimum egy - a HEFOP 2.1.1 "A" program keretében fejlesztett - integrációt támogató programcsomagot bevezet. Ha a HEFOP 2.1.1. „A” programcsomag kipróbálója volt a pedagógusképző intézmény, akkor egy újabb programcsomagot vezet be.

Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 • Az IPR még hiányzó elemeinek kiépítésével, továbbfejlesztésével, az intézmény alapdokumentumainak átdolgozásával kapcsolatos tevékenységek.
 • A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenységek, szociális, és szociokulturális hátránykompenzáció.
 • Hospitálások meghirdetése, pedagógusok fogadása, konzultációk.
 • Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben.
 • Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében.

Az Európai Unió finanszírozásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul megESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím:
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Telefon:
(1) 273-4250
E-mail:
EUtamogatas@esza.hu

Telefon: 06 40 638 638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Wekerle Sándor Alapkezelő
Cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Telefon:
(1)301-3200
E-mail: info@wekerle.gov.hu