Body: 


kep_1.jpg

kep_2.JPG

„Mintázd rólunk! -referenciaintézményi szolgáltatás az iskolában”

Projektazonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0066

Projekt időtartama: 2012. március 1 – 2012. október 31. (8 hónap)

Támogatási összeg:  4.000.000.- forint

A referenciaintézménnyé válásunk célja:

·           az integrációt elősegítő módszertani kultúra elterjesztésében való szerepvállalás,

·           a minőségbiztosított pedagógiai módszertanok alkalmazásának bemutatása,

·           a szakmai továbbfejlesztéssel hospitációs központtá, referenciaintézménnyé válás,

·           a referenciaintézményi hálózat aktív tagjaként való funkcionálás

-          mindezek folyamán kiemelt szempontként kezelve az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmódot, az IPR alapú fejlesztést a közoktatási intézmények szervezeti és pedagógiai átalakításában.

Jó gyakorlataink:

·           Platán Hét

·           Óvodás Hét

·           Mi van az iskolán túl?

Támogatott tevékenységek:

 Projektmenedzsment

 Szakmai munkát megvalósítók

·           referenciaintézményi szerepre való felkészülést irányító team vezetése

·           referenciaintézményként való működés belső szabályainak kidolgozása

·           belső - nevelőtestületi, munkaközösségi - szakmai műhelymunkában való részvétel

·           eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása, minőségbiztosítás

Igénybe vett szolgáltatások

·           felkészítés a referenciaintézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására

·           a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató tevékenység módszertanát bemutató továbbképzés

·           az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segítő felkészítés

·           a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését elősegítő felkészítés

·           a pályázatban érintett feladat-ellátási hely vezetőit felkészítő továbbképzés

·           felkészítés a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására

·           felkészítés gyakorlatvezető mentor-pedagógussá válásra

·           tantestületi továbbképzés

·           szakértői, tanácsadói szolgáltatás

Eszközbeszerzés

·           notebook

·           pendrive                  

Irodaszerek

Nyilvánosság biztosítása

·           C és D típusú tábla

·           prospektus

·           zárókonferencia

 

 

kep_3.jpg