Body: 

TÁMOP-4.1.2. B – Részvétel a Mentorháló 2.0 projektben

A Szegedi Tudományegyetem és konzorciumi partnerei az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül támogatást nyertek a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 számú,  „MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM”című projekt megvalósítására.

A projekt fő célja a tudásalapú gazdaság, a tudástársadalom elvárásaihoz innovatívan alkalmazkodó, annak fejlődését elősegítő pedagógusképzés kialakítása és továbbfejlesztése a dél-alföldi régióban. A projekt keretében a Dél-alföldi Régió valamennyi pedagógusképző intézményének együttműködésével megvalósuló szakmai-tartalmi fejlesztések lehetőséget kínálnak a pedagógusképzés tartalmi/módszertani megújítására

A MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM megvalósítása során kiemelten fontos feladatnak tekintik a köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítését, a korábban kialakított hálózati együttműködés továbbfejlesztését.

A projekt megvalósítása során létrejövő Térségi Pedagógiai Központ és a projekt hálózati szervező munkája eredményeként a Dél-alföldi Régió köznevelési intézményei közül 15+67 intézménnyel kívánnak szoros szakmai együttműködést kialakítani, melynek keretein belül lehetőség nyílik ezen intézmények fejlesztésére, tanuló szervezetté válásának professzionális támogatására.

Intézményünket az a megtiszteltetés érte, hogy a Csongrád megyében a kiválasztott 15 intézmény közé kerülhettünk.

A projekt kínálta lehetőségek:

  • a tanuló szervezetté válást támogató szervezetfejlesztésben való részvétel

·         (szervezeti diagnózis, az intézmény vezetésének és pedagógusainak teljes körű viselkedési tesztre épülő kompetenciavizsgálata, szervezeti jellemzők vizsgálata, szervezeti profil elkészítése)

  • rövid (30-60 órás) pedagógus továbbképzéseken, valamint szakvizsgás képzéseken (pl. mentorképzés, tanfelügyelő szakirányú továbbképzés, gyógypedagógiai mentorképzés) való ingyenes részvétel
  • szakmai rendezvényeken, fórumokon való ingyenes részvétel
  • közoktatási/köznevelési intézmények számára szervezett műhelyfoglalkozások, bemutató foglalkozások, minikonferenciák, helyi/járási/megyei szakmai események közös szervezésébe való bekapcsolódás
  • a régió pedagógusképzésének fejlesztésébe való bekapcsolódás (egyes pedagógusképzési programok kimeneti kompetenciaprofiljának megalkotása, validálása, a pedagógus életpálya modellhez illeszkedő szakmai elvárások közös értelmezése, az előrehaladást segítő, fejlesztő célú mérőeszközök kidolgozása, illetve alkalmazása, az intézmény fejlesztését empíriára alapozó kérdőíves vizsgálatok megvalósítása, pedagógusképzések vizsgálata, visszajelzések)