Kérjük, segítse alapítványunkat adója 1 %-ával Hódmezővásárhelyi Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány

   Adószám: 19083302-1-06 


 Tisztelt Látogató!

 Szeretettel köszöntjük Önt a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola honlapján.


 

Tankönyvosztás, javítóvizsga, első tanítás nap

Javítóvizsga:      2020. augusztus 26. (szerda) 9 óra

Gyülekezés a tanári szoba előtt a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel.

Az érintettek a bizonyítványukat feltétlenül hozzák magukkal!


Tankönyvosztás: 2020. augusztus 27. (csütörtök) 8-17 óráig

Minden tanulónk térítésmentes tankönyvellátásban részesül. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként az iskolai könyvtár állományába kerülnek, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.
A könnyebb megkülönböztetés érdekében könyvtári bélyegzővel látjuk el azokat a könyveket, amiket visszavárunk.


Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd) 8 óra

Búcsú a 8. évfolyamtól

2020.06.24. Tanulóink alkotásai az év végi kiállításon

A Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020-as tanév év végi kiállításának néhány műalkotása


A digitális oktatatás nagyon megnehezítette a képzőművészetet oktató pedagógusok dolgát is. A gyerekeknek és a tanároknak is nagyon hiányzott, hogy közösen lépésről lépésre megbeszéljék, hogy az alkotási folyamat milyen irányban folytassa a tanuló. Mit kellene másként és hogyan is, ezt megmutatni a diákoknak, segíteni nekik.

Ezt úgy hidalták át a tanárok, hogy pl. Mucsi Zoltán tanár bácsi remek kis filmeket forgatott az alkotói folyamatról. Radicsné Nagy Andrea tanár néni pedig folyamatábrákat készített, felbontva az alkotási folyamatot lépésről lépésre. Természetesen ez sem tudta pótolni a személyes tanítás, a közösség hiányáról nem is beszélve, de ennek ellenére egy szép kis online kiállítást láthatunk az elkészült munkákból.

Köszönjük gyerekek a munkáitokat!


2020.06.08. Tájékoztató a 2020-2021. tanév étkezés rendeléséről

Tájékoztató étkezés rendelésről


Általános iskolai diákok étkezés rendelési nyilatkozat 2020/2021. tanévre


Tisztelt Szülők!


Kérjük az étkezési nyilatkozatot letölteni és kitöltve leadni az iskola titkárságán

vagy a Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. fsz. 13/A számú irodájában!

Szülői értekezlet leendő elsősök szüleinek

2020.06.03. A CSMRFK Balesetmegelőzési Bizottságának hírlevele

2020.05.22. Iskolai felügyelet

Kedves Szülők!

 

A tanév végéig a digitális munkarend szerint fognak tanulni diákjaink.

2020. június 2-től június 26-ig minden iskolában meg kell szervezni az iskolákba járó gyermekek felügyeletét.

A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

Intézményünkben ezt 7.00 és 17.00 óra között vehetik igénybe.

Kérjük, az osztályfőnökön keresztül jelezzék, ha gyermekük részére felügyeletet igényelnek! 

Kérjük, jelezzék azt is, hogy mely napokon hány órától hány óráig tartják ezt szükségesnek.

Az étkeztetéssel kapcsolatos információkkal kapcsolatban a Hód-Menza Nonprofit Kft-az illetékes.


Rácz-Balog Renáta

mb. intézményvezető

2020.04.08. Versmondó verseny és rajzpályázat eredmény

Általános iskolai beiratkozás 2020/2021. tanév

Beiratkozás ideje:


2020. április 23. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2020. április 24. (péntek) 8.00-19.00 óra között


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:


 - A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok.
 - A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)   
 - A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.
 - Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.
 - A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
 - Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és   erkölcstanoktatást, vagy az állami erkölcstanoktatást igényli gyermeke számára.


Közlemény általános iskolai beiratkozásra - 2020/2021. tanév

 

Oldalak