TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.


1. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen: https://kir.hu/korzet és az iskolánk honlapján is megtalálják. (Beiratkozás fül alatt)

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

A beiratkozás során amennyiben a szülő/törvényes képviselő gyermekét online kívánja beíratni, akkor a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók! A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező igazolványt, dokumentumot elegendő a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az iskolában.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.


2. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet.

2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

a)      

Ha Önnek nem áll módjában az online felületet használni, akkor lehetőséget biztosítunk a személyes beíratásra előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján. Kérjük, ebben az esetben vegyék fel velünk a kapcsolatot a 62-245-877-es telefonszámon.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.


3. A beíratáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa
  • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • A gyermek TAJ-kártyája
  • A gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (honlapunkról letölthető:)
  • Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról (honlapunkról letölthető)
  • Etika/hit-és erkölcstan nyilatkozat (honlapunkról letölthető)
  • Szakértői vélemény (ha van)
  • Rendszeres gyermekvédelmi határozat (ha van)

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal a 62-245-877-es telefonszámon, vagy írjanak nekünk az iskola@vargatamas.hu címre!

Rácz-Balog Renáta

mb. intézményvezető

 

Általános iskolai körzethatárok 2021-22. tanév

Tájékoztató az etika és a hit- és erkölcstan oktatásáról 2021/2022-es tanévben


Beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok:

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról

Etika hit és erkölcstan nyilatkozat

Felvételi kérelem (első osztályosoknak) pdf

Felvételi kérelem (első osztályosoknak) word