„A szó nem elég, példák által kell tanítanod; és csak azt tudod megtanítani, amire tapasztalatokon keresztül tettél szert.” (ismeretlen)


Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket.

Örülünk, hogy tájékoztatást adhatunk az intézményünkben folyó munkáról. Iskolánk a Tarján városrészben, Hódmezővásárhely családias, nyugodt városrészében található.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a nevelőtestületünk által nyújtott biztonságot, szaktudást, odafigyelést és a gyermekekre szabott világot. A Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve pedagógushallgatók hospitálnak intézményünkben és visszajelzéseik a szakmai munkánkat elismerik, példaértékűnek tartják.

Tudjuk, hogy az iskolaválasztás egy család életében fontos és felelősségteljes döntés. Mindenki a legjobbat szeretné a gyermekének, mi is ezt tartjuk szem előtt, amikor a gyerekekkel foglalkozunk. Azért dolgozunk, hogy az iskola a tudás és a sikerélmény forrása legyen, olyan hely, ahová szívesen jön a gyermek. Szeretnénk, ha az iskolánkban eltöltött évek szeretetben, élményekben gazdagon telnének el.

Rendkívül fontos számunkra a szülőkkel való hatékony együttműködés. A közös összefogás eredménye a hagyományos Bodzási Családi Nap, a Platán hét, a Platán Party megvalósulása.

Mit kínálunk?

  • Fontosnak tartjuk a tanulói motiváció erősítését, ennek érdekében változatos, megértést segítő szemléltetést, tevékenykedtető módszereket alkalmazunk.
  • A kor elvárásainak megfelelően pedagógusaink a digitális eszközökkel (tanulói laptopokkal, tabletekkel), digitális tananyagokkal is támogatják tanulóink munkáját.
  • A hozzánk járó diákok első évfolyamtól ismerkednek az angol – és német nyelvekkel. Nyolcadik évfolyam végén próbanyelvvizsgát szervezünk diákjainknak, akik így felmérhetik az intézményben elsajátított tudásukat.
  • A LEGO sokrétű felhasználására törekszünk, ezért az alsóbb évfolyamokon a LEGO Matek, felsőben a LEGO Story Starter eszközök használatát kezdtük sikeresen alkalmazni. Az érdeklődő diákok LEGO robotok programozásával is fejlesztheti tudásukat.
  • Az egész napos iskolarendszer lehetőséget teremt arra, hogy tanulóink felfedezzék és megtapasztalhassák a körülöttük lévő világot, ezért diákjainknak változatos foglalkozásokat, programokat kínálunk.
  • Hetedikes diákjainkkal a Határtalanul pályázat keretén belül határon túlra kirándulunk, ezzel erősítve a nemzeti összetartozás érzését.
  • Kiválóan Akkreditált Tehetségpont vagyunk, a tehetséges fiataloknak már első osztálytól kezdve személyre szabott segítséget nyújtunk abban, hogy tehetségüket időben felismerjék és kibontakoztathassák. Törekszünk arra, hogy minél több versenyen vegyenek részt, és a felkészülést változatos szakkörök támogatják.  A tehetség sokszínű – ennek jegyében a Péczely Attila Művészeti Iskola pedagógusaival együttműködve intézményünk helyben kínál lehetőséget a kézműves és képzőművészeti tevékenységek, tűzzománc, néptánc, színjáték és hangszeres zeneoktatás iránt érdeklődőknek.
  • Iskolánk Örökös Ökoiskola, ahol a környezettudatosan cselekvő ember eszményképét tartjuk szem előtt. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén.
  • Tanórai keretek közt diákjaink úsznak, télen korcsolyáznak, illetve a Vívócentrum oktatója segítségével a vívás alapjait sajátítják el. A délutáni sportélet változatos: kézilabda, atlétika, falmászás sportkörök működnek, valamint a labdarúgást iskolánkban a Bozsik program, míg a kosárlabdát a Vásárhelyi Kosársuli elhivatott edzői koordinálják.

Az intézmény pályázatai lehetőséget biztosítanak arra, hogy folyamatosan fejlődjünk, megújuljunk. Hiszünk a fejlődésben.

Szeretettel ajánljuk honlapunkat (www.vargatamas.hu), ahol bővebb információt kaphat intézményünkről

A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola nevelőtestülete